سعر و مواصفات و عيوب Samsung I8200 Galaxy S III mini VE